WHEN IDEAS
NEED DESIGN...

Werkwijze

FASE 1.0 – “Hallo, wij zijn…en welk idee heeft u?”

Allereerst lichten wij de werkwijze van onze ontwerp studio toe en willen wij heel graag meer te weten komen over uw ideeën.
Na deze kennismaking zullen wij u vrijblijvend een investeringsvoorstel maken waarin uw ideeën zijn verwerkt, en geven wij aan waar onze ontwerp studio u kan ondersteunen en verder kan brengen.

Fase 2.0 – briefing, haalbaarheid &ontwerp

Wij analyseren de briefing en toetsen de haalbaarheid van de ideeën en het budget binnen de kaders die u voor ogen hebt. Zodra hier overeenstemming is gaan onze ontwerpers aan de slag. lees meer…

Onze studio zal in het investeringsvoorstel omschrijven hoe het ontwerp van uw idee gepresenteerd gaat worden(schetsontwerp, 3D rendering, animatie, etcetera). Bij een interieurconcept zal de ontwerper de situatie ter plekke gaan bekijken en analyseren. Wanneer er geen tekeningen van de bestaande situatie zijn zullen er nieuwe tekeningen met exacte maatvoeringen worden gemaakt. Deze zullen apart worden geoffreerd. Wanneer er geen budgetrichting kan worden afgegeven dan zullen wij een kostenraming van uw wensen en eisen presenteren zodat beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Fase 3.0 – Goedkeuring ontwerp, technische omschrijving en uitwerking van het ontwerp/productontwikkeling

In deze fase zal het gekozen ontwerp gedetailleerd worden uitgewerkt. Het investeringsvoorstel voor de productie zal in deze fase ook een concretere vorm gaan krijgen. lees meer…

Kleuren en materialen worden omschreven. Bij productontwerp wordt de gewenste productiemethode afgestemd en bij interieurontwerp zal worden geadviseerd over verschillende realisatie mogelijkheden.

Fase 4.0 – Proto typing & maquette

Deze (tussen)fase zal worden geadviseerd wanneer er bijvoorbeeld behoefte is aan een eerste model of maquette, ook wel prototype genoemd. Dit is een fysiek 3D model en geeft meer inzicht en gevoel dan de schetsen en eventuele 3D renderings. Met een fysiek 3D model kunnen bijvoorbeeld ook functies worden getest en daar waar nodig bijgesteld. Dit wordt ook wel ‘fine tunen’ genoemd.

Fase 5.0 – Bouwrijp, of productie klaar maken van het ontwerp binnen het budget

Een ontwerp vertalen naar productie is een vak apart. Hier komt detaillering, functie en materiaalkeuze naar voren, een ontwerp kan alleen succesvol zijn als er een juiste balans is in idee, ontwerp en realisatie. lees meer…

In deze fase zullen wij ook een richting voor de planning van de productie gaan opgeven, uiteraard rekening houdend met uw gewenste opleveringsdatum. Voor sommige projecten kan het zijn dat we adviseren om een testfase in te lassen, denk hierbij aan een technisch product ontwerp.

Fase 6.0 – Productie

Bespreken van de totale productie met gekwalificeerde partners die het uiteindelijke resultaat zullen gaan leveren. Deze fase vinden wij een van de belangrijkste, hier komt het aan op kwaliteitsbewaking en continuïteit voor de toekomst. lees meer…

Het verantwoordelijk voelen voor uw product en het nakomen van afspraken en deadlines zijn de belangrijkste onderdelen voor de continuïteit en verdere groei van uw bedrijf.

Fase 7.0 – Oplevering en evaluatie

Interieur en event ontwerpen zullen op de overeengekomen datum en tijdstip aan u worden opgeleverd en na een afgesproken periode worden geëvalueerd met u. Product ontwerpen zullen pas worden opgeleverd zodra er volledige tevredenheid van de ‘nulserie’ is afgegeven. Ook hier zullen wij een evaluatie aanbieden om samen met u te kijken of er nog optimalisaties kunnen worden uitgevoerd in het product ofwel in de productie van het product.

 

Bovenstaande fases geven u een beeld van onze werkwijze. Voor sommige projecten zullen wij extra fases toevoegen. Wij zullen u hierover duidelijk informeren in fase 1.0. Dit is een informatieve tekst.  Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. In de offerte wordt de opdracht nader omschreven en worden de van toepassing zijnde regelingen genoemd.